Коротка інформація про лісову сертифікацію

Лісова сертифікація – переважно добровільна ініціатива спрямована на забезпечення підтвердження ведення лісового господарства вимог щодо сталого розвитку, які закріплені відповідними міжнародними стандартами. Метою лісової сертифікації є досягнення і підтримання такого рівня ведення лісового господарства яке дозволяє забезпечити економічно, екологічно і соціально збалансоване управління лісами та лісокористування на основі міжнародних стандартів Лісової Опікунської Ради (ЛОР). 

            В основу вимог що до ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку покладено норми Лісового кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд», «Про національну екологічну мережу», міжнародних конвенцій, нормативно-правових актів України з питань ведення лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища, принципів і критеріїв ЛОР.

Основними завданнями в сфері лісової сертифікації є:

 • організація ведення лісового господарства у відповідності до визначених міжнародних стандартів веденні лісового господарства на засадах сталого розвитку;
 • попередження скорочення та виснаження лісових ресурсів та пов’язаних з ними корисних властивостей лісів;
 • удосконалення технологічних, технічних, організаційних та управлінських рішень спрямованих на підвищення продуційної та відтворювальної здатності лісів, збереження біотичного різноманіття, постійного та безперервного користування лісовими ресурсами, посилення середовищеформуючих та захисних функцій лісів;
 • врахування інтересів місцевих громад та підвищення їх ролі при підготовці управлінських рішень;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції, сприяння її просуванню на зовнішньому та внутрішньому ринку через документальне підтвердження її походження з лісів управління, якими здійснюється на засадах сталого розвитку;
 • інформування широкого кола зацікавлених осіб про рівень забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства;
 • попередження проникнення на ринок незаконно добутої деревини та інших ресурсів;
 • усунення торгівельних бар’єрів у торгівлі лісовими продуктами та запобігання виникнення нових;
 • виконання міжнародних зобов’язань України, які торкаються ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку.

Схема сертифікації включає кілька невід’ємних елементів:

 1. сертифікація системи ведення лісового господарства,
 2. сертифікація ланцюга постачання продукції ,
 3. вихід на ринок сертифікованої продукції.

 На початку відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог. Ці вимоги сформульовані у вигляді Принципів і Критеріїв FSC. Наступний етап сертифікації стосується налагодження системи стеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем. Таким чином, якщо перша складова безпосередньо стосується лісових господарств (FSC FM), то друга – деревообробних і лісоторгівельних підприємств (FSC CoC), які використовують деревину з сертифікованих лісів. При цьому, мають дотримуватися вимоги нерозривності ланцюга постачання і відповідно сертифікації кожної з його ланок. Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному рівні компаніями (органи сертифікації). Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.

Схема лісової сертифікації FSC

У разі відсутності сертифікованих лісів, допускається використання FSC контрольованої деревини. Стандарт контрольованої деревини виключає можливість закупівлі і використання неприйнятних категорій деревини.

Лісова сертифікація здійснюється шляхом проведення оцінки відповідності ведення лісового господарства низці вимог (принципи і критерії) незалежною компанією, що засвідчується видачею відповідного сертифікату. Сертифікат лісоуправління і внутрішнього ланцюга поставок  –  це документ, який підтверджує, що лісокористування і ведення лісового господарства відповідає вимогам FSC.

   На даний час філія “Брошнівське лісове господарство” має сертифікат відповідності критеріям та принципам FSC код сертифіката LL-FM/COC-000069 виданий 20 березня 2024 року, дійсний до 19 березня 2029 року. Оцінку відповідності ведення лісового господарства по філії “Брошнівське лісове господарство” проведено  незалежною компанією ТОВ «ЛЕГАЛЛІС».