Перелік законодавчих актів

Перелік діючих нормативних актів лісового господарства

1.Конституція України, ВР, Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР

  1. Лісовий кодекс України, ВР, Закон від 08.02.2006р. № 3404-ІУ(3404-15)

3.Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв’язку з прийняттям закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», закон ві 09.06.2009 №1483-ІУ

4.Земельний кодекс України, Закон від 25.10.2001 №2768-111

5.Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

6.Закон України «Про звернення громадян», ВР УРСР, від 07.12.1984р. № 8073

7.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ВР, Закон від 25.06.1991р №1264-ХІІ

8.Закон України «Про тваринний світ», ВР, Закон від 13.12.2001р. № 2894-ІІІ

9.Закон України «Про курорти»

10.Закон України «Про прокуратуру», ВР від 05.11.1991р. № 1789-ХІІ

11.Кримінальний кодекс України

12.Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 2007.12.26

13.Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону. ВР, Закон від 10.02.2000р №1436-ІІІ

14.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядок поділу та об’єднання земельних ділянок» – № 1066-VI

15.Державна програма «Ліси України на 2002-2015 роки», постанова КМУ № 581 від 29.04.2002 р.

16.Положення про державну лісову охорону – постанова КМУ № 976 від 16.09.2009 р.

17.Санітарні правила в лісах України – постанова КМУ №555 від 27.07.1995 р.

18.Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат постанова від 22 жовтня 2008 р. № 929

19.Постанова від 20 червня 2007 р. N 848 Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів

20.Правила поліпшення якісного складу лісів – постанова КМУ № 724 від 12.05.2007 р.

21.Правила відтворення лісів – постанова КМУ № 303 від 01.03.2007 р.

22.Порядок спеціального використання лісових ресурсів – постанова КМУ № 761 від 23.05.2007 р.

23.Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок-постанова КМУ № 733 від 16.05.2007 р.

24.Розпорядження КМУ № 610-р від 10.04.2008 р.

25.Правила рубок головного користування в лісах України, постанова КМУ № 559 від 27.07.95 р.

26.Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, постанова КМУ № 449 від 23.04.1996 р.

27.Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду – постанова КМУ № 1012 від 06.07.98 р.

28.Про першочергові заходи щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Карпатському регіоні та штучного відтворення лісових насаджень. Розпорядження КМУ від 06.08.2008р.№1083

29.Постанова від 23 липня 2008 р. N 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу».

30.Постанова № 521 від 21.04.98р. «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду України»

31.Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, постанова № 1279 від 17.11.97 р.

32.Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів постанова КМУ № 024 від 18.12.98

33.Про використання земель оборони, ВР, Закон від 27.11.2003р. № 1345-ІУ

34.Закон України «Про бджільництво», від 22.02.2000 №1492-111

35.Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000р № 1478-111

36.Постанова пленуму Верховного суду України № 17 від 10.12.2004р

37.Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Постанова КМУ від 21.05.2009р. № 526

38.Про схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства. Розпорядження КМУ від 18.04.2006р. № 208-р

39.Про природо-заповідний фонд України, ВР, Закон від 16.06.1992р. №2456-ХІІ

40.Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, ВР, Закон від 27.ю02.1991р. №791а- XII

41.Кодекс України «Про надра», ВР від 27.07.1994р. №132/94-ВР

42.Інструкція про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік, наказ Мінприроди № 38 від 05.02.2007 р.

43.Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів. Наказ Мінприроди № 26 від 31.03.93

44.Наказ Мінприроди 327 від 24.01.2008р, Мінюст № 117/14808 від 12.02.2008р. Інструкція про застосування порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій і об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення

45.Верховний Суд, постанова від 10.12.2004 №17 «Про судову практику у справах про злочини та інші порушення проти довкілля»

  1. Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів. Наказ Мінприроди № 26 від 31.03.93

47.Настанова по відводу і таксації лісосік в лісах СРСР затверджених 27.12.68 р.

48.Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, наказ Міністерства лісового господарства № 62 від 08.07.97

49.Правила пожежної безпеки в лісах України – наказ ДКЛГУ №278 від 27.12.2004 р.

50.Інструкція з організації ведення обліку лісових пожеж та їх наслідків в системі Держкомлісгоспу України – наказ Держкомлісгоспу від 27.12.2004р. № 279

51.Правила обліку, зберігання, заповнення і видачі бланків лісорубних квитків, ордерів на мілкий відпуск деревини на корені та розпорядження ліснику, наказ ДКЛГУ від 02.11.83 № 131

52.Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські – ДСТУ 3534-97

53.Правила видачі і користування клеймами. Наказ Гослесхоза СССР від 30.08.1967р. № 192

54.Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів, наказ ДКЛГУ від 15.10.2009 № 269, Мін’юст від 29.10.09 № 995/17011

55.Указания по освидетельствованию мест рубок, подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов. Приказ Госкомлеса СССР от 01.11.1983 № 130

56.Инструкция по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при разработке лесосек и приемке от лесозаготовителей вырубок с проведенными мероприятиями по восстановлению леса. Приказ Госкомлеса СССР от 08.12.1983 г.№ 147

57.Тимчасові правила підсочки березових насаджень для заготівлі березового соку в лісах Української РСР. Заст. Мінлісгоспу УРСР від 11.11.1980 р.

58.Настанови по рубках догляду в лісах Української РСР. Міністр Мінлісгоспу УРСР від 11.03.1970

59.Про підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ та державних органів лісового господарства з питань охорони лісів. Держкомлісгосп, МВС, наказ від 26.12.2003р № 211/1637

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: