Перелік законодавчих актів

Перелік діючих нормативних актів лісового господарства

Конституція України, ВР, Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР

Лісовий кодекс України”, ВР, Закон від 08.02.2006р. № 3404-ІУ(3404-15Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв’язку з прийняттям закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», закон від 09.06.2009 №1483-ІУ.

Земельний кодекс України”  Закон від 25.10.2001 №2768-111.

Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок”;

– Закон України “Про оцінку землі”;

– Закон України “Про оренду землі”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів”;

– Постанова КМУ “Про затвердження такс для обчислення шкоди, заподіяної лісу”;

– Постанова КМУ “Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної Книги України”;

– Постанова КМУ “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України”;

– Постанова КМУ “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”;

– Постанова КМУ “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів”;

– Постанова КМУ “Про затвердження правил відтворення лісів”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості”;

– Постанова КМУ “Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю”;

– Наказ Держкомлісгоспу “Про затвердження Правил рубок головного користування”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Санітарних правил в лісах України”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Положення про державну лісову охорону”;

– Постанова КМУ “Державної цільової програми “Ліси України” на 2010-2015 роки“;

– Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів“.

– Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України

– Закон України “Про тваринний світ”;

– Закон України “Про мисливське господарство та полювання”;

– Наказ Мінприроди України та Держкомлісгоспу України від 18 липня 2007 року № 332/262 “Про затвердження ТАКС для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї”;

– Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів”.

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

Закон України «Про звернення громадян», ВР УРСР, від 07.12.1984р. № 8073-

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ВР, Закон від 25.06.1991р №1264-ХІІ.

Закон України «Про тваринний світ», ВР, Закон від 13.12.2001р. № 2894-ІІІ.

Закон України «Про курорти».

Закон України «Про прокуратуру», ВР від 05.11.1991р. № 1789-ХІІ.

Кримінальний кодекс України.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 2007.12.26.

Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону. ВР, Закон від 10.02.2000р №1436-ІІІ.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядок поділу та об’єднання земельних ділянок» – № 1066-VI.

Державна програма «Ліси України на 2002-2015 роки», постанова КМУ № 581 від 29.04.2002р.

Положення про державну лісову охорону – постанова КМУ № 976 від 16.09.2009 р.

Санітарні правила в лісах України – постанова КМУ №555 від 27.07.1995р.

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат постанова від 22 жовтня 2008 р. № 929.

Постанова від 20 червня 2007 р. N 848 Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів

Правила поліпшення якісного складу лісів – постанова КМУ № 724 від 12.05.2007р.

Правила відтворення лісів – постанова КМУ № 303 від 01.03.2007р.

Порядок спеціального використання лісових ресурсів – постанова КМУ № 761 від 23.05.2007р.

Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок – постанова КМУ № 733 від 16.05.2007р.

Розпорядження КМУ № 610-р від 10.04.2008р.

Правила рубок головного користування в лісах України, постанова КМУ № 559 від 27.07.95р.

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, постанова КМУ № 449 від 23.04.1996р.

Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду – постанова КМУ № 1012 від 06.07.98р.

Про першочергові заходи щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Карпатському регіоні та штучного відтворення лісових насаджень. Розпорядження КМУ від 06.08.2008р. № 1083-р.

Постанова від 23 липня 2008 р. N 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу».

Постанова № 521 від 21.04.98р. «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду України».

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, постанова № 1279 від 17.11.97р.

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів постанова КМУ № 024 від 18.12.98.

Про використання земель оборони, ВР, Закон від 27.11.2003р. № 1345-ІУ.

Закон України «Про бджільництво», від 22.02.2000 №1492-111.

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000р № 1478-111.

Постанова пленуму Верховного суду України № 17 від 10.12.2004р.

Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Постанова КМУ від 21.05.2009р. № 526.

Про схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства. Розпорядження КМУ від 18.04.2006р. № 208-р.

Про природо-заповідний фонд України, ВР, Закон від 16.06.1992р. №2456-ХІІ.

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, ВР, Закон від 27.ю02.1991р. №791а- XII.

Кодекс України «Про надра», ВР від 27.07.1994р. №132/94-ВР.

Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення. Постанова КМУ від 16.01.1996 р. №97.

Інструкція про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік, наказ Мінприроди № 38 від 05.02.2007р.

Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів. Наказ Мінприроди № 26 від 31.03.93.

Наказ Мінприроди 327 від 24.01.2008р, Мінюст № 117/14808 від 12.02.2008р. Інструкція про застосування порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій і об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення.

Верховний Суд, постанова від 10.12.2004 №17 «Про судову практику у справах про злочини та інші порушення проти довкілля»

Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів. Наказ Мінприроди № 26 від 31.03.93

Настанова по відводу і таксації лісосік в лісах СРСР затверджених 27.12.68р.

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, наказ Міністерства лісового господарства № 62 від 08.07.97.

Правила пожежної безпеки в лісах України – наказ ДКЛГУ №278 від 27.12.2004р.

Інструкція з організації ведення обліку лісових пожеж та їх наслідків в системі Держкомлісгоспу України – наказ Держкомлісгоспу від 27.12.2004р. № 279.

Правила обліку, зберігання, заповнення і видачі бланків лісорубних квитків, ордерів на мілкий відпуск деревини на корені та розпорядження ліснику, наказ ДКЛГУ від 02.11.83 № 131.

Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські – ДСТУ 3534-97.

Правила видачі і користування клеймами. Наказ Гослесхоза СССР від 30.08.1967р. № 192.

Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів, наказ ДКЛГУ від 15.10.2009 № 269, Мін’юст від 29.10.09 № 995/17011.

Правила учёта, хранения, заполнения и выдачи бланков лесорубочных билетов, ордеров на мелкий отпуск древесины на корню и распоряжений леснику. Приказ Госкомлеса СССР от 02.11.1983 г.

Указания по освидетельствованию мест рубок, подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов. Приказ Госкомлеса СССР от 01.11.1983 № 130.

Инструкция по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при разработке лесосек и приемке от лесозаготовителей вырубок с проведенными мероприятиями по восстановлению леса. Приказ Госкомлеса СССР от 08.12.1983 г.№ 147.

Лесоводственные требования к технологическим процесам лесосечных работ. Приказ Госкомлеса СССР от 08.12.1983 № 146.

Указания по внесенню текущих изменений в материалы лесоустройства и книги учёта лесного фонда. Госкомлес СССР от 10.06.1967р.

Тимчасові правила підсочки березових насаджень для заготівлі березового соку в лісах Української РСР. Заст. Мінлісгоспу УРСР від 11.11.1980.

Настанови по рубках догляду в лісах Української РСР. Міністр Мінлісгоспу УРСР від 11.03.1970.

Інструктивні вказівки по відведенню, таксації і передачі лісосічного фонду на підприємствах Мінлісгоспу УРСР та Мінліспрому УРСР. Наказ Мінлісгоспу УРСР та Мінліспрому УРСР від 26.12.1984 № 339/198.

Наставление по рубкам ухода в горных лесах Карпат Украинской СССР. Министр Минлесхоза УССР от 04.11.1985г.

Про підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ та державних органів лісового господарства з питань охорони лісів. Держкомлісгосп, МВС, наказ від 26.12.2003р №