Звітність

Назва звітуФормаденьмісяцьрікперіод (місяців)квартал
Баланс (Звіт про фінансовий стан)1201612
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2201612
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)3201612
Звіт про власний капітал4201612
Примітки до річної фінансової звітності5201612
Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству10-ЛГ201612
Звіт про фінансові результати за півріччя 2017 р220176
Баланс на 30 червня 2017року120176
Баланс на 31.03.2014120173
Звіт про фінансові результати за 1 кв 2017 р220173
Звіт про фінансові результати2201512
Звіт про рух грошових коштів3201512
Звіт про власний капітал4201512
Примітки до річної звітності5201512
Баланс станом на 31 грудня 2014р.1201412
Звіт про фінансові результати за 2014р.2201412
Звіт про рух грошових коштів за 2014р.3201412
Звіт про власний капітал за 2014р.4201412
Примітки до річної звітності за 2014р.5201412
Баланс станом на 31.03.2015р.120153
Звіт про фінансові результати за 3 місяці 2015р.220153
Баланс станом на 31.03.2014р.120143
Звіт про фінансові результати за 1 кв.2014р.220143
Баланс станом на 30 червня 2014р. 120146
Звіт про фінансові результати за 6 міс.2014р.220146
Баланс станом на 31 серпня 2014р.120149
Звіт про фінансові результати за 9 міс.2014р.220149
Баланс станом на 31 березня 2015р.120153
Звіт про фінансові результати за 1 кв.2015р.220153
Баланс станом на 30 червня 2016р.120166
Звіт про фінансові результати за 6 міс.2016р.220166
Баланс станом на 31 серпня 2015р.120159
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015р.220159
Баланс станом на 31березня 2016р.120163
Звіт про фінансові результати за 1 кв.2016р.220163
Баланс станом на 31 серпня 2016р.120169
Баланс станом на 31 грудня 2015р.1201512
Звіт про фінансові результати за 9 міс.2016р. 220169
Баланс станом на 30 червня 2015р.20156
Звіт про фінансові результати за 6 міс.2015р.20156
Баланс станом на 01.10.2017р.120179
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017року20179
Баланс станом на 31.12.2017р.201712
Звіт про фінансові результати за 2017р.201712
Звіт про рух грошових коштів за 2017р.201712
Звіт про власний капітал за 2017р.201712
Баланс на 30 березня 2018 року20183
Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018 року20183
Звіт про фінансові результати за півріччя 2018 року20186
Баланс на 30 червня 2018 р20186