Звітність

баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023

звіт про фінансові результати за 2023

2023

Баланс станом на 01 жовтня 2022 року

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2022 року

баланс (звіт про фін. стан) 30.06.2022

звіт про сукуп. дохід ІІ кварт. 2022

баланс 31.03.2022

звіт про сукуп. дохід І квар. 2022

 

2021

баланс станом 01.01.2022

звіт про сукупний дохід 2021

звіт про рух грош. коштів (прям. метод) 2021

звіт про власний капітал 2021

примітки до річної фін.зв.

   2020

баланс на 31.12.20

Звіт про фін.рез-ти

звіт про рух грошових коштів за 2020 р

звіт про власний капітал за 2020р.

примітки до річного звіту за 2020р.

2019

баланс станом на 31.12.2019

звіт про фінансовий результат за 2019 рік

звіт про рух грошових коштів

звіт про власний капітал 2019

примітки 2019

2018

баланс 2018

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до річної звітності за 2018 рік

2017

баланс за 2017

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Примітки до річної звітності за 2017 рік

2016

баланс 2016

Звіт про фінансові результати за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Примітки до річної звітності за 2016 рік

2015

баланс за 2015р.

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Примітки до річної звітності за 2015 рік

 

баланс 2014 р

форма 2 за 2014р

форма 3 за 2014

форма 4 за 2014

баланс 2021 р.