Основні техніко-економічні показники підприємства (зведена таблиця)