Результати діяльності ДП «БРОШНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» за 6 місяців 2018 року

          РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ДП «БРОШНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП»

ЗА 6 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ

         За 6 місяців 2018 року ДП «Брошнівський лісгосп» виконав основні завдання по виробничо- економічних показниках.

За І півріччя 2018 року ДП «Брошнівський лісгосп» реалізував  продукції на суму 38333 тис.грн. (без ПДВ).

Прибуток до оподаткування за цей же період склав 1702 тис.грн.

         За цей період  сплачено всього податків та обов’язкових платежів 12891 тис.грн., з них: до місцевого  бюджету – 3336тис.грн.

Витрати на ведення лісового господарства склали  11148,4 тис.грн.

За 6 місяців 2018 року  ДП «Брошнівський лісгосп» заготовив 41,4 тис.м3 ліквідної деревини.

При площі лісового фонду 30886 га в розрахунку на 1 га площі сплачено податків і платежів 417,37 грн.

Сплачено податків та платежів з одного кубометра заготовленої деревини – 311,38 грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників – 241 чол.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 8406,98 грн., темп росту до відповідного періоду минулого року – 113,7%.

Капітальні інвестиції  за 6 місяців 2018 року  становлять 1533 тис.грн.

Чистий прибуток склав 1396 тис.грн. При цьому коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,072, коефіцієнт поточної ліквідності становить 0,426. Коефіцієнт прибутковості підприємства – 0,036.